Vekalet Bilgileri

İş ve davalarınızın takibi amacıyla büromuza verecek olduğunuz vekâletnameye ilişkin bilgileri.
Vekâletname Verilecek Avukatlar
  • Av. İsmail Carlık, 15940917578 T.C. kimlik numaralı, Denizli Barosu'nun 1515 sicilinde kayıtlı.
Büro Adres Bilgisi
Saraylar Mah. Oğuzhan Cad. 496 Sk. No:1 Kat:1 Daire:8 Merkezefendi/DENİZLİ
Vergi Dairesi Bilgisi
Vergi Dairesi: Pamukkale V.D.
Vergi Kimlik No.: 2030222777
Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve varsa yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Ayrıca şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde "şirket adına temsilen şahsı adına asaleten" ibaresini koydurmanız halinde tek vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartmakla uğraşmazsınız.
Boşanma davası için vekâletname üzerine fotoğraf yapıştırılması gerektiğinden notere giderken yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf bulundurun ve vekâletnamenin boşanma davası için verildiğini mutlaka notere belirtin.
Tanıma ve tenfiz davası için noter ya da konsoloslukta davanızı belirterek vekâletname içerisinde tanıma ve tenfiz ibaresinin bulunmasını sağlayın. Tanıma ve tenfizi yapılacak karar boşanmaya ilişkin ise vekâletnamenin yine aynı şekilde fotoğraflı olması gerekmektedir.