Sıkça Sorulan Sorular

Hukuk, davalar ve Avukatlık mesleği hakkında merak edilen sorular ve cevaplar.
Avukatlık Mesleği Hakkında Sorular
Kendim için nasıl bir Avukat tutabilirim? Bir Avukatın sağladığı faydalardan yararlanabilmek için öncelikle avukatınızla "Avukatlık Hizmet Sözleşmesi" imzalamanız gerekmektedir. Daha sonrasında ise gerekli olması halinde noterden vekaletname çıkartmalısınız.
Avukata ücret ödemem gerekir mi? Avukatlık Kanunu gereğince Avukatınızın size sunmuş olduğu hizmete göre bir bedel ödemek durumundasınız. Bu bedelin asgari tutarı her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" ile belirlenir. Tarifede belirtilen tutarlar altında iş yapılması Avukat açısından da disiplin suçudur.
Avukatım duruşmada çok fazla konuşmuyor. Hakimi etkilemesi için çok konuşması beni kelimeleri ile savunması gerekmez mi? Hayır. Türk hukukunda yargılama usulü olarak yazılı usül esastır. Yani dilekçeler sözlü yargılamaya göre çok daha fazla öneme sahiptir. Avukatın savunma ve iddialarını dilekçeleri ile sunması, duruşmada sözlü olarak beyan etmesine göre çok daha sağlıklıdır. Kaldı ki ülkemizde hakimler tayin nedeniyle sık sık yer değiştirmekte olup, sizin "tam da ikna ettik" diye düşündüğünüz hakim bir sonraki duruşmasını tayini çıkmış olarak memleketin başka bir köşesinde yapabilir. Sizin duruşmanıza ise ilk defa karşılaştığınız bir hakim çıkabilir. Bu nedenle tüm olayların açık bir şekilde sırası ile yazılarak dosyasına konması çok önemlidir.
Kendi davamı kendim açabilir miyim? Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanların hayatlarını karartabiliyorsa, duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan da davanızı çok zor durumlara sokabilir.
Benim bir davam var. Kesin kazanabilir misiniz? Söz konusu davalar olduğu vakit hiçbir zaman hiçbir duruma kesin gözüyle bakılmaması gerekir. Bu nedenle hiçbir zaman "kesin" gibi bir kelime kullanıp müvekkillerimize bir taahhüt vermeyiz. Aksi takdirde hizmet değil umut satmış oluruz. Müvekkillerimize verebileceğimiz tek taahhüt dava veya işinizi elimizden gelen en iyi şekilde, en yüksek gayret ve çaba ile takip edeceğimizdir.
Boşanma ve Aile Hukuku Alanında Sorular
Boşanmak için gereken temel şart nedir? Medeni Kanun'a göre boşanabilmek için hakimin "ortak yaşamın devam ettirilebilmesinin eşlerden beklenememesi" hususunda kanaatinin oluşması gerekmektedir.
Nafaka alır mıyım ya da öder miyim? Hakim boşanmaya karar verirken nafaka konusunda eşlerin ekonomik durumlarına ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşüp düşmeyeceklerine bakar.
Tazminat alır mıyım ya da öder miyim? Hakim tazminat konusunda bir karar verirken eşlerin maddi zararlarını ve manevi olarak çektiği sıkıntıları dikkate alarak bir karar verir.
Çocuğumuz var, velayeti kimde kalır? Çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda hakim çocuğun menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre karar verir. Mahkemece bu konuda bir sosyal hizmet uzmanından da bilirkişi raporu aldırılır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki 7-8 yaşına kadar olan çocukların velayetleri olağanüstü haller dışında direkt olarak anneye bırakılmaktadır.
Yurtdışında boşandık fakat Türkiye'deki kayıtlarda hala evli görünüyoruz. Yurtdışında verilen boşanma kararı Ülkemizde kendiliğinden geçerlilik kazanmaz. Öncelikle dava açılarak kararın tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir.
İş Hukuku Alanında Sorular
Ücretlerim gününde ödenmiyor. Ne yapabilirim? İş Kanunu'na göre işveren işçilerin ücretlerini gününde ödemek zorundadır. Eğer işveren ödemiyorsa iş akdinizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarınıza almaya hak kazanırsınız. Fakat iş hukukunda bazı işlemlerin yapılış şekli sonucu tamamen etkileyeceği için bu işlemleri nasıl yapacağı konusunda büromuza gelerek Avukatlarımızdan profesyonel yardım almanızda büyük yararınız olacaktır.
Fazla mesailerim ve diğer haklarım ödenmiyor. Ne yapabilirim? Bu sorunuzun cevabı da yukarıdakiyle aynı olup, bu durum yine tarafınıza iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı kazandırır. Yine bu işlemlerin de yapılış şekli sonucu etkileyeceği için bu konuda da büromuza gelerek bizden yardım almanızda büyük yararınız olacaktır.
Kıdem tazminatı hakkım ne zamandan itibaren başlar? İşyerinde 1 tam yılı doldurmanızdan itibaren işveren tarafından haksız fesihlerde ya da işçi tarafından haklı fesihlerde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
Yıllık izin hakkım ne zaman doğar ve süresi nedir? İşyerinde 1 tam yılı doldurmanızdan itibaren başlar. İş Kanunu`nun 53. maddesine göre işçinin hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gün, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün ücretli izin verilir.
İşyerim başka bir yere taşınıyor. Gitmek istemiyorum ne yapabilirim? Çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre; işveren çalışma şartlarında yapmayı düşündüğü değişiklikleri işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin 6 gün içinde bu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda yapılan değişiklikler işçiyi bağlamaz. Eğer işveren gerçekten geçerli bir nedenin varlığını ispat edemezse işçi tüm haklarını almaya hak kazanır.
SGK kayıtlarında sürekli girdi-çıktı yapıldığı görünüyor Bu durumun kıdem tazminatıma etkisi nedir? Yargıtay işverenlerin bu şekilde davranışlarının iyi niyetli olmadığını kabul etmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre bu durumdaki işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanmasında girdi-çıktıların önemi olmayıp, çalıştığı bütün süre dikkate alınır.
Tazminat Hukuku Alanında Sorular
İş kazası geçirdim ve bunun sonucunda zarar gördüm. Tazminat alabilir miyim? Evet. Çalışma gücünüzdeki kayba ve olaydaki kusursuzluk oranınıza göre uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız.
Trafik kazası geçirdim ve bunun sonucunda zarar gördüm. Tazminat alabilir miyim? Evet. Çalışma gücünüzdeki kayba ve trafik kazasındaki kusursuzluk oranınıza göre sigortadan ve karşı taraftan uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız.
Ailemden birisi bir kaza ya da başka birisinin kusuru sonucu hayatını kaybetti. Tazminat alabilir miyim? Evet. Eğer ailenizden bir kişi (anne, baba, çocuk, dede, nine vb.) başkasının kusuru ya da herhangi bir kaza (trafik kazası, iş kazası vb.) sonucu ölürse olayda ölen yakınınızın kusursuzluk oranına göre uygun bir tazminata hak kazanırsınız. Eğer ölen kişi kanunen size bakmakla yükümlü ise hem maddi hem manevi tazminat alırsınız. Bakmakla yükümlü değilse de yalnızca manevi tazminat alırsınız.
Benim ya da ölen yakınımın kusur oranının tazminat miktarına etkisi nedir? Kişinin kusur oranına göre tazminattan aynı ölçüde indirim yapılır. Eğer karşı taraf ya da işveren %1 dahi kusurlu bulunursa hesaplanan tazminatın %1'ini almaya hak kazanırsınız.
Ailemizden birisi tek taraflı trafik kazasında kendi kusuruyla hayatını kaybetti. Sigortadan tazminat alabilir miyiz? Evet. Yargıtay'ın son içtihatları bu tarz kazalarda sigorta şirketlerinden maddi zararın tazminat olarak istenebileceğini benimsemiştir. Ayrıca eğer kazanın oluşmasında yol şartları, tabelalar vb. etkenler de söz konusu ise devlet aleyhine manevi tazminat davası da açılabilir.
Maddi tazminat neye göre hesaplanır? Maddi tazminatın hesaplanması kişinin bilinen en son geliri üzerinden yapılır. Eğer kişinin bilinen en son geliri yoksa emsal işleri yapanlar arasından ücret araştırmasıyla ya da asgari ücret baz alınarak bir tutar bulunur. Bu tutar üzerinden kişi eğer ölmeseydi ya da çalışma gücünde azalma olmasaydı ömrünün sonuna kadar ne kadar para kazanacaktı bunun hesaplaması yapılır. Bulunan bu tutar maddi tazminat olup, kişilere payları ölçüsünde paylaştırılır.
Yolcu otobüsünde seyahat etmekteyken kaza oldu ve zarar gördüm. Tazminat alabilir miyim? Evet. Yukarıdaki diğer örneklerde anlatıldığı gibi uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız. Ayrıca bunun yanında bir de "Ferdi Kaza Koltuk Sigortası"nda belirtilen tutar kadar tazminatı da ek olarak almaya hak kazanırsınız. Bu durum otobüs kazasında hayatını kaybeden yakınlarınız için de birebir geçerlidir.